Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12007-3
Zásobování plynem - Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 barů včetně - Část 3: Specifické funkční požadavky pro ocel

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply systems - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 3: Specific functional recommendations for steel
Třídicí znak:386413
Schválena:18.9.2000
Vydána:1.10.2000
Účinnost od:1.3.2001
Platnost ukončena:1.11.2015
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12007-3:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:247 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama