Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12186
Zásobování plynem - Regulační stanice pro přepravu a rozvod plynu - Funkční požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Gas supply systems - Gas pressure regulating stations for transmission and distribution - Functional requirements
Třídicí znak:386417
Schválena:13.2.2001
Vydána:1.3.2001
Účinnost od:1.4.2001
Platnost ukončena:1.5.2015
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12186:2000, EN 12186/A1:2005
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:199 kB
Změny:*A1 3.06 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2006
Věstník:3/2006
Účinnost od:1.4.2006
Počet stran:4
Orientační cena:72 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:110 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama