Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15399
Zařízení pro zásobování plynem - Systém řízení bezpečnosti plynárenských sítí s maximálním provozním tlakem do 16 bar včetně

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas infrastructure - Safety Management System for Gas Networks with maximum operting pressure up to and including 16 bar
Třídicí znak:386433
Schválena:6.2.2019
Vydána:1.4.2019
Účinnost od:1.5.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:937 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama