Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12732
Zásobování plynem - Svařované ocelové potrubí - Funkční požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply systems - Welding steel pipework - Functional requirements
Třídicí znak:386412
Schválena:14.3.2001
Vydána:1.4.2001
Účinnost od:1.5.2001
Platnost ukončena:1.11.2013
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Zapracované dokumenty:EN 12732:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1087 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama