Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1775
Zásobování plynem - Plynovody v budovách - Nejvyšší provozní tlak <= 5 bar - Provozní požadavky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas supply - Gas pipework for buildings - Maximum operating pressure <= 5 bar - Functional recommendations
Třídicí znak:386441
Schválena:13.1.1999
Vydána:1.5.1999
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.2.2008
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 1775:1998, EN 1775/A1:2000, EN 1775/A2:2000
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:146 kB
Opravy:*1 10.06 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 8.01, *A2 9.01 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.2006
Věstník:10/2006
Účinnost od:1.11.2006
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.8.2001
Věstník:8/2001
Účinnost od:1.9.2001
Počet stran:20
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:156 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2001
Věstník:9/2001
Účinnost od:1.10.2001
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:62 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama