Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN ISO 6974-5
Zemní plyn - Stanovení složení a přidružené nejistoty pomocí plynové chromatografie - Část 5: Izotermická metoda pro dusík, oxid uhličitý, uhlovodíky C1 až C5 a uhlovodíky C6+

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Natural gas - Determination of composition and associated uncertainty by gas chromatography - Part 5: Isothermal method for nitrogen, carbon dioxide, C1 to C5 hydrocarbons and C6+ hydrocarbons
Třídicí znak:385506
Schválena:22.10.2014
Vydána:1.12.2014
Účinnost od:1.1.2015
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1537 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama