Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Elektrotechnika"

bylo nalezeno 89 norem

ČSN EN 12665
Světlo a osvětlení - Základní termíny a kritéria pro stanovení požadavků na osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360001
Účinnost od:1.4.2012
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 62717
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Výkonnostní požadavky
Třídicí znak:360017
Účinnost od:1.2.2018
Změny:*A2 9.19

ČSN 36 0020
Sdružené osvětlení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:360020
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.2.2015

ČSN EN 60838-2-2
Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED
Třídicí znak:360385
Účinnost od:1.3.2007
Změny:*A1 11.12

ČSN EN 62504
Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.4.2015
Změny:*A1 12.18

ČSN EN IEC 62031 ed. 2
LED moduly pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN IEC 62868-1
Světelné zdroje pro všeobecné osvětlení na bázi organických světelných diod (OLED) - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Třídicí znak:360701
Účinnost od:1.4.2022

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 60704-2-7 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-7: Zvláštní požadavky na ventilátory
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 61770 ed. 2
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav
Třídicí znak:361020
Účinnost od:1.5.2010
Opravy:*1 10.11
Změny:*A11 10.18, *A1 11.19

ČSN EN 60335-2-15 +A1+A2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361040
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 50338 ed. 2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361041
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 8.11

ČSN EN 60335-2-106
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 6.08

ČSN EN 60335-2-109
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2011
Změny:*A1 12.18, *A2 12.18

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 60335-2-21 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-21: Zvláštní požadavky na akumulační ohřívače vody
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.11.2021

ČSN CLC/TS 50707
Pračky a pračky se sušičkou pro domácnost a podobné účely - Metoda určování teploty uvnitř prací náplně
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 50193-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:23.5.2019
Změny:*Z1 1.17

ČSN EN 50193-2-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.12.2016
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50193-2-2
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2017
Změny:*A1 3.21

ČSN EN 50559
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.11.2013
Změny:*A1 10.20

ČSN EN 60350-1 ed. 2
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.5.2017
Změny:*A1 2.22

ČSN EN 62552-1
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 1: Obecné požadavky
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552-2
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 2: Požadavky na funkci
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552-3
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody - Část 3: Spotřeba energie a objem
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2020

ČSN EN 62552
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.9.2013
Platnost bude ukončena:24.2.2023
Změny:*Z1 9.20

ČSN EN IEC 60665
Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.8.2019

ČSN EN IEC 61591 ed. 2
Odsavače kuchyňských par - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN IEC 63078
Zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Zkušební metody pro indukční průchozí ohřívací zařízení
Třídicí znak:361104
Účinnost od:1.7.2020

ČSN CLC/TS 61836
Solární fotovoltaické energetické systémy - Termíny, definice a značky
Třídicí znak:364600
Účinnost od:1.4.2012

ČSN EN 60904-1-1
Fotovoltaické součástky - Část 1-1: Měření voltampérových charakteristik fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 60904-8-1
Fotovoltaické součástky - Část 8-1: Měření spektrální citlivosti fotovoltaických (PV) součástek s více přechody
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN IEC 60904-1 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 1: Měření fotovoltaických voltampérových charakteristik
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-3 ed. 4
Fotovoltaické součástky - Část 3: Zásady měření pro zemské fotovoltaické (PV) solární součástky s referenčními údaji spektrálního rozložení ozařování
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.12.2019

ČSN EN IEC 60904-4 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 4: Referenční solární součástky - Postupy pro stanovení kalibrační návaznosti
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.7.2020
Opravy:*1 5.21

ČSN EN IEC 60904-7 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 7: Výpočet chyby spektrálního nepřizpůsobení při zkouškách fotovoltaické součástky
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN IEC 60904-9 ed. 2
Fotovoltaické součástky - Část 9: Klasifikace charakteristik solárního simulátoru
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN IEC 60904-10 ed. 3
Fotovoltaické součástky - Část 10: Metody měření lineární závislosti a linearity
Třídicí znak:364604
Účinnost od:1.8.2021

ČSN EN 61853-1
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 1: Měření výkonnosti ozařování a teploty a jmenovité údaje výkonu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.10.2011

ČSN EN 61853-2
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 2: Měření spektrální odezvy, úhlu dopadu a pracovní teploty modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN IEC 61853-3
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 3: Údaje energie fotovoltaického modulu
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN IEC 61853-4
Zkoušení výkonu a jmenovitých údajů energie fotovoltaického (PV) modulu - Část 4: Standardní referenční klimatické profily
Třídicí znak:364605
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 62670-3
Fotovoltaické koncentrátory (CPV) - Zkoušení výkonnosti - Část 3: Měření výkonnosti a stanovení výkonu
Třídicí znak:364606
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN IEC 62688
Moduly a sestavy fotovoltaických koncentrátorů - Bezpečnostní způsobilost
Třídicí znak:364607
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN IEC 61701 ed. 3
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení koroze solnou mlhou
Třídicí znak:364611
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN IEC 62892
Rozšířené tepelné cyklování fotovoltaických modulů - Zkušební postup
Třídicí znak:364616
Účinnost od:1.1.2020

ČSN EN 61724-1
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Třídicí znak:364620
Účinnost od:1.1.2018
Platnost bude ukončena:25.8.2024
Změny:*Z1 4.22

ČSN EN IEC 61724-1 ed. 2
Výkonnost fotovoltaického systému - Část 1: Sledování
Třídicí znak:364620
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 62446-1
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 1: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Dokumentace, zkoušky při uvádění do provozu a kontrola
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.11.2016
Změny:*A1 5.19

ČSN EN IEC 62446-2
Fotovoltaické (PV) systémy - Požadavky na zkoušení, dokumentaci a údržbu - Část 2: Systémy spojené s rozvodnou sítí - Údržba PV systému
Třídicí znak:364623
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 62116 ed. 2
Fotovoltaické střídače připojené do elektrizační soustavy - Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 62116
Postup zkoušky opatření zabraňujících ostrovnímu provozu fotovoltaických střídačů připojených do elektrizační soustavy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:364625
Účinnost od:1.1.2012
Platnost ukončena:2.4.2017
Změny:*Z1 12.14

ČSN EN 62509
Regulátory nabití baterie pro fotovoltaické systémy - Výkonnost a funkce
Třídicí znak:364626
Účinnost od:1.1.2012

ČSN EN 50548
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364627
Účinnost od:1.1.2012
Změny:*A1 3.14, *A2 9.15

ČSN EN IEC 63112
Fotovoltaická (PV) pole - Zařízení na ochranu před zemním spojením - Bezpečnost a funkce související s bezpečností
Třídicí znak:364630
Účinnost od:1.5.2022

ČSN EN 61215-1
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.4.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.8.2017
Platnost bude ukončena:31.3.2024
Opravy:*1 2.18, *2 11.18, *3 2.20
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-1
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.1.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-2
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:16.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-3
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN 61215-1-4
Pozemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(In,GA)(S,Se)2
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.11.2017
Platnost bude ukončena:30.3.2024
Změny:*Z1 11.21

ČSN EN IEC 61215-1 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-2 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 2: Zkušební postupy
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-1 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-1: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů z krystalického křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-2 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-2: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě teluridu kadmia (CdTe)
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-3 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-3: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě amorfního křemíku
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN IEC 61215-1-4 ed. 2
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu - Část 1-4: Zvláštní požadavky na zkoušení fotovoltaických (PV) modulů založených na tenké vrstvě Cu(ln,GA)(S,Se)2
Třídicí znak:364631
Účinnost od:1.12.2021

ČSN EN 62108 ed. 2
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů a sestav - Posouzení způsobilosti konstrukce a schválení typu
Třídicí znak:364632
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN IEC 62938
Fotovoltaické (PV) moduly - Zkoušení nerovnoměrnosti zatížení sněhem
Třídicí znak:364633
Účinnost od:1.3.2021

ČSN EN 62925
Koncentrátor fotovoltaických (CPV) modulů - Zkouška teplotními cykly pro rozlišení životnosti při zvýšené tepelné únavě
Třídicí znak:364634
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 50380 ed. 2
Požadavky na značení a dokumentaci pro fotovoltaické moduly
Třídicí znak:364635
Účinnost od:1.5.2018

ČSN EN 50461
Solární články - Katalogové údaje a údaje o produktu pro solární články z krystalického křemíku
Třídicí znak:364636
Účinnost od:1.2.2007

ČSN EN 62920
Systémy fotovoltaických generátorů - Požadavky na EMC a zkušební metody pro zařízení měničů výkonu
Třídicí znak:364641
Účinnost od:1.5.2018
Změny:A11 1.21, A1 12.21

ČSN EN IEC 61730-1 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 1: Požadavky na konstrukci
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN IEC 61730-2 ed. 2
Způsobilost k bezpečné činnosti fotovoltaických (PV) modulů - Část 2: Požadavky na zkoušení
Třídicí znak:364650
Účinnost od:1.10.2018

ČSN EN 62109-1
Bezpečnost výkonových měničů pro použití ve výkonových fotovoltaických systémech - Část 1: Všeobecné požadavky
Třídicí znak:364651
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN IEC 62790 ed. 2
Připojovací skříňky pro fotovoltaické moduly - Bezpečnostní požadavky a zkoušky
Třídicí znak:364652
Účinnost od:1.4.2021

ČSN EN 62979
Fotovoltaický modul - Překlenovací dioda - Zkouška tepelného lavinového jevu
Třídicí znak:364655
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62788-1-4
Materiály používané ve fotovoltaických modulech - Měřicí postupy - Část 1-4: Zapouzdřovací materiály - Měření optické prostupnosti a výpočet solárního fotonového prostupu, indexu žloutnutí a mezního kmitočtu UV
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.8.2017
Změny:A1 7.21

ČSN EN 62788-1-6
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-6: Zapouzdřovací materiály - Zkušební metody pro určení stupně vytvrzování v ethylen-vinylacetátu
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.12.2017
Změny:A1 2.21

ČSN EN IEC 62788-1-7
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 1-7: Zapouzdřovací materiály - Zkušební postup pro zkoušky optické trvanlivosti
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.2.2021

ČSN EN IEC 62788-5-1
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 5-1: Těsnění hran - Doporučené zkušební metody pro použití materiálů na utěsnění hran
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN IEC 62788-6-2
Měřicí postupy pro materiály používané ve fotovoltaických modulech - Část 6-2: Obecné zkoušky - Zkouška pronikání vlhkosti polymerními materiály
Třídicí znak:364660
Účinnost od:1.1.2021

ČSN EN 62805-1
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 1: Měření celkového zákalu a spektrární distribuce zákalu
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN 62805-2
Metody pro měření fotovoltaického (PV) skla - Část 2: Měření prostupnosti a odrazivosti
Třídicí znak:364661
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN IEC 63202-1
Fotovoltaické články - Část 1: Měření degradace způsobené světlem fotovoltaických článků z krystalického křemíku
Třídicí znak:364662
Účinnost od:1.4.2020

ČSN EN IEC 62941
Zemské fotovoltaické (PV) moduly - Systém kvality pro výrobu fotovoltaických (PV) modulů
Třídicí znak:364663
Účinnost od:1.11.2020

ČSN 36 7751
Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti
Třídicí znak:367751
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN IEC 62787
Koncentrátorové fotovoltaické (CPV) solární články a sestavy článků na nosiči (CoC) - Kvalifikace
Třídicí znak:367753
Účinnost od:1.12.2021

 
 
Reklama