Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Elektrotechnika"

36 10 Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost


bylo nalezeno 14 norem

ČSN EN 60704-2-13 ed. 3
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-13: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par a jiné odsavače kuchyňských par
Třídicí znak:361008
Účinnost od:1.8.2017

ČSN EN 61770 ed. 2
Elektrické spotřebiče připojené k vodovodní síti - Zabránění zpětnému sání a poruchám hadicových soustav
Třídicí znak:361020
Účinnost od:1.5.2010
Opravy:*1 10.11
Změny:*A11 10.18, *A1 11.19

ČSN EN 60335-2-15 +A1+A2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-15: Zvláštní požadavky pro spotřebiče pro ohřev tekutin
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361040
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.7.2007

ČSN EN 50338 ed. 2
Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361041
Účinnost od:1.3.2007
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 8.11

ČSN EN 60335-2-106
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-106: Zvláštní požadavky na vyhřívané koberce a na topné jednotky pro vytápění instalované pod odnímatelné podlahové krytiny
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2008
Opravy:*1 6.08

ČSN EN 60335-2-109
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-109: Zvláštní požadavky na spotřebiče upravující vodu UV zářením
Třídicí znak:361045
Účinnost od:1.2.2011
Změny:*A1 12.18, *A2 12.18

ČSN EN 60335-2-102 ed. 2
Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-102: Zvláštní požadavky na spotřebiče spalující plynná, ropná a pevná paliva obsahující elektrické spoje
Třídicí znak:361050
Účinnost od:1.7.2016

ČSN EN 50193-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 1: Obecné požadavky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2013
Platnost ukončena:23.5.2019
Změny:*Z1 1.17

ČSN EN 50193-2-1
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-1: Metody měření funkce - Multifunkční elektrické průtokové ohřívače vody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.12.2016

ČSN EN 50193-2-2
Elektrické průtokové ohřívače vody - Část 2-2: Požadavky na funkci - Elektrické průtokové ohřívače vody použité pro jedinou sprchu - Účinnost
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 50559
Elektrické vytápění místností, podlahové vytápění, charakteristiky funkce - Definice, metody zkoušení, stanovení rozměrů a značení
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 60350-1 ed. 2
Elektrické spotřebiče na vaření pro domácnost - Část 1: Sporáky, trouby, parní trouby a grily - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 62552
Chladicí zařízení pro domácnost - Charakteristiky a zkušební metody
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN IEC 60665
Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce
Třídicí znak:361060
Účinnost od:1.8.2019

 
 
Reklama