Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prioritou je udržení našich práv a svobod, říká nový předseda Občanského sdružení majitelů domů

Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) má nového předsedu. RNDr. Tomislava Šimečka, který stál v čele sdružení více než 23 let, vystřídal na postu předsedy Ing. Milan Krček. Milan Krček je členem OSMD a výkonným místopředsedou už od roku 2002. Požádali jsme ho o rozhovor.


Za prioritní úkol nový předseda stanovil udržení práv a svobod, které se podařilo pro své členy vydobýt v minulých letech. „Za klíčové považuji uchování teprve nedávno nastolené svobodné tvorby cen na trhu nájemního bydlení, obzvláště za situace, kdy z úst paní ministryně Maláčové zaznělo, že chce zahájit diskusi o znovuzavedení regulace nájemného,“ uvedl na úvod rozhovoru.

Čím je Občanské sdružení majitelů domů (OSMD) a čím by chtělo být?

Občanské sdružení majitelů domů v České republice je zájmovým sdružením, které hájí zájmy svých členů již od roku 1990. Cílem sdružení, které má více než 3 000 členů, je zajištění základních vlastnických práv vlastníků nemovitostí, tj. práva vlastnit, držet a disponovat svým majetkem, užívat jej a brát z něho užitky tak, aby majitelé nebyli znevýhodňováni proti jiným subjektům. OSMD se aktivně angažuje i v dalších aktivitách spojených s vlastnictvím nemovitostí, včetně participace na vybudování spravedlivého a všem ohroženým skupinám obyvatel dostupného systému sociálního bydlení. OSMD je také členem mezinárodní organizace vlastníků nemovitostí International Union of Property Owners…

To, čím by mělo sdružení být už jste vlastně naznačil v úvodu. Chtěl byste ještě něco doplnit?

OSMD bych rád viděl jako sdružení, které svým členům poskytuje nejen individuální servis, ale především jako organizaci, která bude i nadále nekompromisně hájit vlastnická práva zakotvená jak v naší Ústavě, tak v Evropské úmluvě o lidských právech. Za tímto účelem bude zapotřebí intenzivně komunikovat s představiteli veřejné moci i dalšími zainteresovanými organizacemi.

Kolik bytů je v ČR využíváno k nájemnímu bydlení?

V ČR je k nájemnímu bydlení využíváno 22,4 % bytů. V celkem 920 tisících pronajímaných a obydlených bytech bydlí 2,071 mil. obyvatel. Většina nájemního bydlení (827 tisíc bytů) v České republice je situována v bytových domech.

Co považujte za zásadní problém v této oblasti?

Bylo by jich určitě více, některé z nich jsem již naznačil. Jako zásadní problém vidím pokračující stav velice obtížného a zdlouhavého procesu vymahatelnosti práva, který v konečném důsledku poškozuje i samotné slušné nájemníky. Bohužel to byl opět Nejvyšší soud, který svým nedávným rozhodnutím podpořil nájemníky (neplatiče) tím, že neuznal platnost tzv. exekučních doložek k nájemním smlouvám – jediné účinné obrany majitelů bytů před profesionálními neplatiči.

Řešení bude jistě patřit mezi priority sdružení. Co bude další prioritou?

Další prioritou pro OSMD bude, jak to vypadá, obrana soukromých pronajímatelů před dalším zvyšováním daňové zátěže. Plán vlády na zrušení superhrubé mzdy a s tím souvisejícím zvýšením sazby daně z příjmu fyzických osob na 19 % by pro soukromé osoby (pronajímatele) znamenal zvýšení daňového odvodu státu o 30 až 40 %. Tím by se zákonitě dále zvýšil tlak na zdražování cen nájemního bydlení. Samostatnou kapitolou je pak avizovaný plán klimatických euronadšenců z Evropské komise v průběhu roku 2021 dále zpřísnit energetické limity pro všechny budovy v EU v horizontu do roku 2030 a 2040.

Děkuji vám za rozhovorMilan Krček se narodil v roce 1962 v Praze. První zkušenosti jako absolvent Vysoké školy ekonomické získal v podniku zahraničního obchodu Pragoexport. Prodejní a marketingové zkušenosti zúročil jako manažer pražské kanceláře společnosti Samsung Electronics. Příchod nové technologie pro střešní hydroizolační systémy do České republiky uváděl již jako jednatel českého zastoupení německého výrobce těchto materiálů.

https://www.facebook.com/osmd.cz/
www.osmd.cz

 
 
Reklama