Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Majitelé domů kritizují vládní opatření ušitá horkou jehlou

Poslanci v minulém týdnu přijali kromě jiných i zákon, který dočasně zakazuje vystěhování nájemníka, pokud neplatí nájem kvůli mimořádnému stavu spojenému s pandemii koronaviru. Umožňují mu odložení splátek do konce roku. Kumulace dluhu se nelíbí majitelům, kteří byty pronajímají, podle nich by měl stát řešit situaci například příspěvkem na bydlení. Požádali jsme o stanovisko zástupce Občanského sdružení majitelů domů v ČR.

Už na počátku koronavirové krize vyslalo Občanské sdružení majitelů domů v ČR, z.s. (OSMD) prostřednictvím svého předsedy Tomislava Šimečka zprávu, která byla adresována nejenom pronajímatelům domů v České republice. Ve svém Poselství nabádal k solidaritě a odpovědnosti státu těmito slovy:

Rád bych proto apeloval na vaše sociální cítění, neboť dnes není byt, v němž u vás nájemník bydlí, jen jeho domovem, ale také prostorem, kde má šanci vyhnout se nákaze. Buďte proto vstřícní u všech slušných nájemníků k požadavkům o prodloužení splatnosti části jejich finančních závazků na základě písemné žádosti, a pokud jsou v nouzi skutečně bez vlastního zavinění, buďte připraveni jim nabídnout i určité finanční úlevy…

Lidská solidarita a fungující stát

Podle názoru OSMD mají slušný pronajímatel a slušný nájemce dostatečné kompetence domluvit se i bez direktivního nařízení (mimo jiné proto, že se vzájemně potřebují); a není proto potřeba v urychleném legislativním procesu přijímat zákony, které v důsledku mohou vést k mnohem větším problémům, než je dopad koronavirové krize.

Zásadní nedostatky takto přijímaných zákonů místy dokonce hraničí s porušováním základních ústavních práv naší země. Proto jsme od počátku velice odmítavě vystupovali proti zákonu označovanému zkratkovitě jako ´zákon o odkladu nájemného´, kvůli němuž nebude možné dát nájemci výpověď z nájmu z důvodu neplacení jeho finančních závazků (nájemného). Doba, do které by musel následně své dluhy na nájemném uhradit, byla v původním návrhu stanovena až na konec května 2021…,“ uvedl Tomislav Šimeček.

Právní rozbor, stanovisko rady a ústavní stížnost

Správní rada OSMD zveřejnila své stanovisko s níže uvedenými požadavky, které zaslala nejprve poslancům, posléze také senátorům, kteří v pozměňovacích návrzích zakotvili povinnost státu ručit za 80 procent nájemného. Bohužel tyto pozměňovací návrhy nebyly Sněmovnou Parlamentu ČR přijaty a zákon byl schválen v původní podobě, jak ho předložilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. S tím se odmítá OSMD smířit a připravuje ve spolupráci s advokáty ústavní stížnost.

Ve spolupráci s advokátní kanceláři JUDr. Hany Kordové Marvanové, která připravila právní rozbor návrhu zákona, jsme poukazovali na to, že takto pojatý zákon vůbec nepovede ke kýženému cíli, tedy k podpoře nájemníků, jelikož jejich situaci odložení nájmu vůbec nevyřeší, naopak zhorší vztahy mezi pronajímateli a nájemci a v důsledku se zvyšuje riziko pádu do dluhové pasti a pouze přenáší na pronajímatele břemeno, které by rozhodně měl nést na svých bedrech stát (i v Listině základních práv a svobod se praví (v článku 26 odst. 3 Listiny), že pokud si občan nemůže prací vydělávat na své životní potřeby (včetně bydlení), je stát povinen ho v přiměřeném rozsahu hmotně zajišťovat. Proč by tedy měla tato povinnost být přenesena na náhodně vybranou skupinu obyvatel? V této souvislosti jsme také upozorňovali na to, že, ve velmi podobném případě – tedy v případě bank stát počítá se stovkami miliard korun na státní záruky bankám na splacení půjček podnikatelům, kdežto v případě pronajímatelů je jednostranně přenecháváno veškeré riziko a ekonomický dopad na nájemcích a pronajímatelích. V těchto srovnatelných případech je tedy postupováno odlišně a zcela nespravedlivě. OSMD proto požadovalo, aby do obou zákonů byly zakotveny státní záruky za nedobytné pohledávky z nájemného.

Další novinkou, s níž vláda vyrukovala 23.dubna, je moratorium na nájemné do doby konce koronavirové krize. Ve stejný den – a není to nezajímavá souvislost – Pražský městský soud zrušil čtyři opatření ministerstva zdravotnictví, která v souvislosti s koronavirovou pandemií omezila volný pohyb, maloobchod a služby. Soud konstatoval, že jsou nezákonná. Je patrné, že některá vládní opatření šitá horkou jehlou spatřují soudy jako zcela bezprecedentní omezení základních práv.

 
 
Reklama