Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Quadrio pod dohledem

Systém Desigo od společnosti Siemens reguluje, řídí a monitoruje všechna technologická zařízení v pražském Quadriu. Snad nejvýznamnější předností instalovaného systému je jeho rozšiřitelnost volně programovatelných procesních podstanic, široký sortiment ovládacích přístrojů a otevřenost pro připojení dalších „cizích“ systémů.

V celém areálu multifunkčního obchodního centra Quadrio s certifikací LEED Silver byl instalován komplexní systém měření a regulace typu Desigo, který dodala společnost Siemens. Řídicí DDC systém Desigo PX představuje nejnovější stav techniky v oblasti řízení budov.
V nákupní galerii, v kancelářích a bytech řídí a monitoruje technologie starající se o vnitřní klima a zajišťuje návaznosti na další vybrané zabezpečovací systémy. Z celého objektu shromažďuje data z měřičů spotřeb energií i teplé a studené vody a dále je vyhodnocuje. Řídicí systém splňuje všechny požadavky, kladené na řízení a regulaci vytápění, vzduchotechniky, klimatizace a dalších technických zařízení budov.

Základní části systému měření a regulace

Budova obchodního centra


Multifunkční obchodní centrum Quadrio, foto CPI Services, a.s.

V hlavní budově Quadria systém Desigo řídí zdroje tepla a chladu, včetně distribuce příslušných médií do dalších částí komplexu, množství VZT jednotek, konvektorů, radiátorů a tepelných clon. Řízení této části se převážně odehrává v DDC podcentrálách. Desigo mimo jiné také monitoruje obsah nebezpečných plynů v ovzduší v garážích a zajišťuje zde potřebnou výměnu vzduchu.

Kancelářské prostory

Každá kancelář je regulována vlastním IRC regulátorem řady Desigo RXB. Regulátory používají technologii KNX a vytvářejí tepelnou pohodu v jednotlivých kancelářích a předávají regulátorům tepelných zdrojů informace o aktuálních podmínkách. Díky tomu pak regulátor připravuje jen potřebné množství tepla. V závislosti na způsobu provozu místností jsou časovými programy přepínány režimy činnosti: komfort – standby – útlum. Výhodnou je i možnost vázat různé programy na přítomnost osob – při delší nepřítomnosti, bez ohledu na časové programování, je vytápění místnosti převedeno do útlumového režimu. Obdobně je řízen i systém chlazení.

Luxusní byty

V komplexu vzniklo třináct luxusních bytů a pro regulaci technologií, které zajišťují požadované klima v těchto prostorách, byl použit nejnovější systém společnosti Siemens (TRA). Je určený pro řízení jednotlivých místností s unikátní “eko” funkcí, kde zmáčknutím jednoho tlačítka na ovladači uvede všechny topné a chladicí systémy do optimálního režimu spotřeby energií. Součástí základní verze toho řídicího systému je i přímá komunikace po sběrnici BACnet/IP, KNX a DALI.

Významné charakteristiky – rozšiřitelnost a otevřenost

Snad nejvýznamnější předností instalovaného systému je jeho rozšiřitelnost volně programovatelných procesních podstanic, široký sortiment ovládacích přístrojů a otevřenost pro připojení dalších „cizích“ systémů.
Funkce jednotlivých podstanic, strojoven a částí budovy jsou nezávislé v tom smyslu, že pokud dojde k odstavení nebo přerušení komunikace s některou z nich, ostatní části pracují dále. Komunikace mezi DDC procesními podstanicemi probíhá protokolem BACnet, řídicí a monitorovací centrály jsou napojeny na síť Ethernet. Díky tomu je umožněn zabezpečený přístup a kontrola celého systému i z vnějšku budovy.


Systém Desigo

Historická data je možné ukládat ve standardních formátech na server, aby k nim měl přístup libovolný definovaný účastník sítě. Systém také umožňuje velmi flexibilně nastavit, kam se budou hlásit poruchy nebo havarijní stavy - podle priorit a kompetence obsluhy se zprávy mohou směrovat na zvolenou pracovní stanici nebo na některou z tiskáren.
Systém umožňuje oddělený přístup k údajům pro jednotlivé části budovy a to z důvodu, aby byla možná dělená správa zařízení.

Systém měření a regulace zajišťuje také sběr dat (po sběrnici M-BUS) z měřičů spotřeb tepla, TUV, SV a elektrické energie. V celém komplexu je na 600 měřicích míst. Z nich nasbíraná data jsou pak dále vyhodnocována na základě nastavených kritérií. Po sběrnici KNX společnost Siemens v objektu monitoruje také stav vybraných jističů a stykačů v silnoproudých rozvaděčích – v souhrnu se jedná přibližně o 560 monitorovaných stavů.

Jako centrální řídící stanice systému Desigo byl do objektu dodán datový a komunikační server, který spolu s monitorovacím systémem Desigo Insight tvoří řídicí a dispečerskou centrálu celého komunikačního systému objektu. Monitorovací systém Desigo Insight je objektově orientovaný programový prostředek pro grafickou vizualizaci, monitorování a operátorské ovládání technologie.


Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...