Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

--:--

Kurz, který pořádá TZB-info pro facility managery, usiluje o FM Awards 2017

Pětidenní intenzivní kurz Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi pořádá TZB-info od r. 2013 a je pravidelně zcela zaplněn. Certifikát získalo již 96 účastníků. Významná část přichází na doporučení od kolegů, kteří se již zúčastnili. Dnes bojujeme o FM AWARDS 2017 - držte nám pěsti.

IFMA CZ vyhlašuje XVII. ročník veřejné neanonymní soutěže FM AWARDS 2017

Cílem soutěže je podpořit nejlepší řešení a seznámit nejširší odbornou veřejnost s významnými projekty a osobnostmi v oboru Facility managementu. Všechny přihlášené projekty ve všech kategoriích posoudí odborná komise, složená z odborníků v oboru.

Celý obor Facility management na TZB-info získal cenu FM AWARDS 2015 v kategorii Projekt roku. Porota tehdy ocenila provázanost FM na ostatní obory, aktuálnost tématických článků a dalších informací a systematickou práci pro zvyšování úrovně znalostí pracovníků v oboru a celkovou podporu významu FM.
Výherci FM AWARDS 2015

Od roku 2013 se věnujeme školení facility manažerů, které vychází ze skutečnosti, že redaktoři TZB-info a spolupracující autoři jsou renomovaní odborníci, kteří mohou facility manažerům předat informace v rámci obsahu TZB-info, ale je třeba i osobní diskuse a navázání kontaktů. Pro rozvoj oboru a lidí jsou oba kroky důležité. Diskusi podporuje i omezený počet účastníků a maximální vstřícnost lektorů.
Výborné hodnocení účastníků školení nás vede k tomu, abychom kurz představili dnes odborné porotě a bojovali o ocenění FM AWARDS 2017. Držte nám pěsti, děkujeme za Vaši podporu.

Kurz Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi - základní informace

  • 5denní intenzivní kurz Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi pořádá odborný portál TZB-info již od r. 2013 pravidelně 1x/rok.
  • Kurz je pořádán ve spolupráci s IFMA CZ a probíhá v rozsahu 3+2 dny, po úspěšném absolvování testů získávají absolventi certifikát.
  • Součástí kurzu je odborná exkurze.
  • Následující termín bude v říjnu 2018.Příklady přednášek a témat

Facility management, úvod a legislativa / BOZP a PO / Elektrická požární signalizace, poplachové systémy / Provozní náklady budov, základy FM / Význam certifikace budov pro FM / Pro FM užitečné výstupy z průkazu energetické náročnosti budov / Kontroly kotlů, Kontroly klimatizace/ Bezpečné užívání budov, povinnosti z legislativy ohledně osob se sníženou schopností pohybu a orientace / Právní poradna a kvalita služeb / Práce s daty ve facility managementu / Práce s daty pro pasport objektů.

K základním tématům je vždy zařazeno nějaké nové aktuální téma. Aktuálnost témat v rámci školení je pro nás prioritou. I proto jsme kurz záměrně nepřihlásili k akreditaci na MŠMT, jelikož dle Vyhlášky č. 176/2009 Sb. v platném znění je třeba při přihlášení k akreditaci stanovit učební plán a učební osnovy, které musí být dodržovány. Ale my jsme si chtěli ponechat možnost do programu kdykoliv zasáhnout s ohledem na novou legislativu, nové normy a aktuální problematiku FM.

A tak bylo například aktuálně zařazeno: Možnosti energetických úspor u nouzového osvětlení v době nových požadavků na certifikaci budov, v době chřipkové epidemie přednáška o možnostech bezchlórové desinfekce vzduchu v kancelářích a čekárnách, celodenní workshop s právníkem, když vstoupil v platnost nový občanský zákoník. V právě skončeném kurzu byla nově zařazena ochrana osobních údajů s ohledem na nové požadavky směrnice GDPR. Pravidelně jsou proloženy i praktické bloky: například specifika FM v průmyslovém podniku, stanovení kritérií pro výběr podlahových krytin, integrace systémů budovy a její přínos pro FM, ukázka řešení ochrany před vytopením prostor, atd.

Přednášející jsou odborníci z praxe, redaktoři TZB-info a akademičtí pracovníci

Účastníci kurzů mají možnost inspirovat se od odborníků, kteří danou problematiku řeší v praxi, tj. vedle odbornosti mohou nabídnout i souvislosti a praktické rady. Velice si vážíme toho, že lektoři jsou ochotni podělit se v rámci našeho školení o své znalosti.
Mezi přednášejícími jsou například: Petra Gütterová, Brabouk Consulting a IFMA CZ, Ing. Ondřej Antoš, EASY FM, Ing. Aleš Choutka, Alstanet a Ing. Zdeněk Čežík, konzultant, František Štěpánek, specialista BOZP a PO, CIVOP, PhDr. Lidmila Kleinová, CSc., GŘ a jednatelka CIVOP s.r.o. a Ing. Jan Schwarzer, Ph.D., FS ČVUT, Mgr. Alexander Klimeš, advokát, Klimeš & Černý, Ing. Renata Zdařilová, Ph.D., FS VŠB – TU Ostrava, Ing. Renata Straková, Entech group a TZB-info, Jana Malíková, Tafira FM, Ing. Miroslav Kašák, RAYCHEM, Tomáš Pospíšil, ANVITRADE a Michal Randa, Johnson Controls International a TZB-info, doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D., FSv ČVUT Praha, Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví, Jan Talášek, manažer projektu CAFM, ATALIAN CZ, s.r.o. a další.

Kurzem prošlo již 96 účastníků

V roce 2014 a 2017 jsme kurz pro převis poptávky pořádali 2x za rok. Významná část účastníků přichází na doporučení od kolegů, kteří se již zúčastnili. První účastníci se již opakovaně vrací pro udržování přehledu v oboru.

Mezi absolventy byli například zástupci společností Bosch Diesel s.r.o., Varroc Lightning Systems, s.r.o., AWIGO s.r.o., Miele technika, s.r.o., ProMinent Systems spol. s r.o., Plzeňský Prazdroj, a.s., Penny Market s.r.o, SSI Technologies s.r.o. a Diakonie ČCE, Bosch Termotechnika s.r.o., KFC, Burger King, Starbucks, ČSOB, Lékarny Dr. Max, Revmatologický ústav, AB facility, RPG byty, Univerzita Pardubice a další.

Účastníci jsou z řad klientů i poskytovatelů, což vytváří zajímavý mix jako základ pro přínosnou diskusi s autory i mezi účastníky, kde lze diskutovat problematiku z více pohledů.
Účastníci hodnotí kladně široký záběr školení, dobrý výběr témat, aktuálnost, odbornost lektorů a úroveň přednášek.
Získané poznatky hodnotí jako užitečné, které jim pomáhají v denní praxi a úkolech vyplývajících z pozice manažera FM.

Věříme, že školení má význam nejen pro jednotlivé facility manažery, ale i pro obor FM

Informovaní, sebejistí a zkušení manažeři FM se mohou stát efektivní a respektovanou součástí vedení firem a správy budov. Výsledkem bude zlepšení vnímání FM obecně.
Medializací školení a témat FM na největším portálu o stavebnictví a zainteresováním významných odborníků jako přednášejících z různých oborů se kromě zvýšení povědomí o oboru FM také podpoří mezioborová spolupráce, která mimochodem odpovídá významu FM jako služby, zastřešující zajištění funkčních, zdravých a úsporných budov jako místa pro nezávadné, komfortní a příjemné prostředí zaměstnanců a služby pro dosažení cílů společnosti.
Věříme, že se provázáním účastníků a přednášejících, odborníků z praxe a akademické sféry postupně vytvoří i příležitost pro výuku oboru na VOŠ a VŠ.


 
 
Reklama