Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi

Intenzivní vzdělávací seminář TZB-info

Poslední volná místa na intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář zakončený písemným testem a certifikátem managera správy a provozu nemovitostí pořádá TZB-info s podporou IFMA CZ v Praze v lednu 2014. Zaměřen je na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí.

Název akce: Správa a provoz nemovitostí, facility management v praxi
Druh akce: 5 denní seminář (3+2 dny)
Pořadatel: odborný portál TZB-info
Datum konání: pondělí 13.1.2014 09:00 - středa 15.1.2014 17:00 (první část),
pondělí 20.1.2014 09:00 - úterý 21.1.2014 17:00 (druhá část)
Místo konání: HOTEL GOLF, Plzeňská 103/215A, 150 00 PRAHA 5, dopravní spojení
Vložné (s DPH): 16 000 Kč bez DPH, členové IFMA CZ sleva 1 000 Kč.
Při přihlášení do 30.11.2013 je cena 15.000 Kč bez DPH, (členové IFMA CZ 14.000 Kč).

Zájemce upozorňujeme, že vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst a první běh v říjnu byl naplněn více než měsíc před konáním.
Hodnocení ČKAIT: Seminář je zařazen do Projektu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT s bodovým ohodnocením 3 body.

Intenzivní 5denní (3+2 dny) vzdělávací seminář se zaměřením na technické, ekonomické a energetické aspekty správy nemovitostí.

Účastníci obdrží Certifikát managera správy a provozu nemovitostí, který vydává TZB-info společně s IFMA CZ.

Když se v květnu 2013 poprvé v ČR konala největší evropská konference facility managementu EFMC 2013, v rámci zahájení zazněla i skutečnost, že forma vzdělávání je u nás i na Slovensku nedostatečná. I proto jsme se rozhodli připravit pro pracovníky správy budov odborné školení.


13 let historie nezávislého portálu TZB-info totiž přineslo řadu odborných informací ze stavebnicví, úspor energií a technického zařízení budov včetně znalostní databáze z oboru údržby a správy budov, ze kterých je možno čerpat.
V říjnu 2013 se konalo první školení pro pracovníky facility managementu. Potěšil nás nejen velký zájem o školení, které bylo naplněno více než měsíc před konáním, ale zejména skutečnost, že účastníci byli s praktickými informacemi k provozu technologií velmi spokojeni. Můžete se podívat na článek z prvního školení.

Informace z oblasti správy budov zejména v oblastech vytápění, vzduchotechnika, stavba, elektro a energetika na TZB-info se rovněž staly v lednu 2013 základem pro samostatnou oblast facility management na TZB-info. Velmi nás těší, že náš nejmladší obor Facility management na TZB-info byl letos v listopadu nominován na cenu FM AWARDS v rámci Týdne facility managementu v Praze v kategorii odborná práce roku a umístil se na druhém místě.

Tématické okruhy přednášek:

 • Základy facility managementu (standardizace dle ČSN EN 15221),
 • legislativa a právní aspekty,
 • BOZP (legislativa, ochrana zdraví, požární ochrana),
 • krizové plány objektů,
 • kontroly zdrojů tepla,
 • požadavky na vnitřní prostředí (povinnosti a možnosti úspor),
 • úspora financí výběrem dodavatele energie a nákupem energií v aukcích,
 • pasportizace budov,
 • plánování obnov objektu,
 • facility management z pohledu investora, developera, projektanta a provozu budovy.

INFORMACE PRO ÚČASTNÍKY:

1. Datum a místo konání

 • pondělí, úterý a středa 13.1., 14.1. a 15. 1. 2014 vždy 09:00 - 17:00 hod. (první část),
  pondělí 20.1.2014 09:00 - 17:00, úterý 21.1.2014 09:00 - 15:00 (druhá část).
  Certifikáty budou předány po ukončení přednášek 21.1.2014.
 • HOTEL GOLF, Plzeňská 103/215A, 150 00 PRAHA 5 dopravní spojení

2. Účastnický poplatek

 • 16 000 Kč bez DPH, členové IFMA CZ sleva 1 000 Kč.
  Při přihlášení do 30.11.2013 je cena 15.000 Kč bez DPH, (členové IFMA CZ 14.000 Kč).
 • Vzhledem k pracovnímu charakteru semináře je omezen počet míst.

K jednotlivým blokům semináře budou pro účastníky připraveny pracovní materiály. Během přestávek v programu bude k dispozici občerstvení, teplé a studené nápoje a teplé jídlo v době oběda.

Ceny jsou uvedeny bez DPH. DPH bude účtována podle platných předpisů. Cena semináře je stanovena dohodou mezi dodavatelem a odběratelem. Součástí účastnického poplatku jsou náklady spojené s organizací semináře a občerstvením.

Pořadatel si vyhrazuje právo školení zrušit při malém počtu přihlášených. Při zrušení semináře vrátíme 100 % již zaplaceného vložného zpět do 14 dnů od zrušení školení.

3. Závazná přihláška

Přihlásit se můžete prostřednictvím níže uvedené on-line přihlášky.

4. Platební podmínky

Na základě vyplnění závazné přihlášky Vám bude vystavena faktura, kterou prosím uhraďte na konto Topinfo s.r.o.,
číslo účtu 27-6676670247/0100, variabilní symbol = číslo faktury.

5. Při neúčasti přihlášeného

Účastnický poplatek nevracíme, pracovní materiály zašleme poštou k rukám přihlášeného. Přihlášený může poslat náhradníka. Vydání certifikátu na jméno je podmíněno absolvováním testů v průběhu kurzu.

6. Přijetí přihlášek

Potvrzení o přihlášení Vám zašleme po přijetí platby. Před konáním semináře obdrží všichni přihlášení e-mailem podrobné organizační informace.

7. Cestovné

Hradí vysílající organizace.

8. Ubytování

Ubytování není součástí školení. Hotel nabízí pro účastníky zvýhodněnou cenu 900 Kč za jednolůžkový pokoj včetně bufetové snídaně nebo 1000 Kč za dvoulůžkový pokoj včetně bufetové snídaně. Ubytování budete hradit přímo na recepci hotelu. Pokud máte zájem o ubytování v místě, napište variantu a požadované noclehy do poznámky v přihlášce.

9. Pořadatel

Odborný portál TZB-info, ve spolupráci s IFMA CZ

 
 
Reklama