Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dotační období 2007 - 2013 definitivně končí

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP).

Ministerstvo životního prostředí vyhlásilo prostřednictvím Státního fondu životního prostředí České republiky LXIV. výzvu pro podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí. Jedná se o dočerpání peněz ze starého období.
V rámci této výzvy budou přijímány žádosti o podporu v rámci prioritních os 3 (udržitelné využívání zdrojů energie), 4 (zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží) a 6 (zlepšování stavu přírody a krajiny). Konečným termínem pro podání žádosti je 19. březen 2015.

Výzva se vztahuje na projekty s celkovými náklady do 50 mil. EUR včetně DPH. Celkově je pak na tuto výzvu vyčleněno celkem 1,75 mld. Kč. Z toho na prioritní osu 3 ve výši 500 mil. Kč, na prioritní osu 4 ve výši 800 mil. Kč, na prioritní osu 6 ve výši 450 mil. Kč.

Další podrobnosti viz LXIV výzva

 
 
Reklama