Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
zateplení
financování oprav
rekonstrukci kotelny
čistou fasádu
Zjisti více
První on-line konference portálu TZB-info
Rekonstrukce a provoz bytových domů
středa 9.12.2020od 10:00 hod.
Registrovat se
Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Aktuální dotační výzva - Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní

Do 30. května 2014 je třeba předložit žádosti o podporu na projekty v oblasti Snížení znečištění vod a Zlepšení jakosti pitné vody. Rádi Vám pomůžeme. Více v DOTACE na TZB-info.

Projekty je možné rozplánovat do dvou fází tak, že první bude ukončena (včetně vyrovnání všech závazků) do 31. 12. 2015. Důvodem je, že tato bude financována ještě z prostředků dotačního období 2007 – 2013. Druhá pak již bude financována z prostředků dotačního období 2014 – 2020.

Dotaci může čerpat nevýdělečný sektor a státní podniky. V oblasti snížení znečištění z komunálních zdrojů mohou být příjemci dotace i obchodní společnosti, vlastněné z více než 50 % majetku obcemi nebo jinými veřejnoprávními subjekty.

Podrobnosti o této dotaci i o ostatních aktuálních výzvách v Dotace na TZB-info, kde jsem odborným partnerem.

Euroforum Group, a.s. nabízí optimalizaci čerpání dotací Evropské unie v delším časovém horizontu.
Spolupráci (bezplatnou) se zákazníkem začínáme již v době, kdy si formuluje dlouhodobou strategii rozvoje.

  • provážeme plán realizace strategie s obsahem dotačních titulů,
  • upravíme plán realizace strategie tak, aby bylo možné ji co nejlépe spolufinancovat pomocí dotací - výsledkem je plán realizace strategických projektů,
  • pomáháme řídit strategické projekty tak, aby jejich harmonogramy reagovaly na časový i věcný vývoj dotačních titulů v čase.
  • Placené služby mu pak nabízíme ve třech ucelených balíčcích:
  • příprava žádosti o dotaci,
  • administrace výběrových řízení,
  • dotační management v průběhu projektu,
  • dotační management v průběhu monitorovacího období po ukončení projektu.

 
 
Reklama