Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:


Normy z oboru "Stavba a energie"

bylo nalezeno 299 norem

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2
Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance
Třídicí znak:721011
Účinnost od:1.3.2007

ČSN EN 196-3
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
Třídicí znak:722100
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 196-3
Metody zkoušení cementu - Část 3: Stanovení dob tuhnutí a objemové stálosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722100
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 196-10
Metody zkoušení cementu - Část 10: Stanovení obsahu ve vodě rozpustného chrómu (Cr6+) v cementu
Třídicí znak:722100
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 413-2
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
Třídicí znak:722102
Účinnost od:1.10.2017

ČSN EN 413-2
Cement pro zdění - Část 2: Zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722102
Účinnost od:1.5.2017
Platnost ukončena:1.10.2017

ČSN EN 14647
Hlinitanový cement - Složení, specifikace a kritéria shody
Třídicí znak:722103
Účinnost od:1.6.2006
Opravy:*1 6.07

TNI CEN/TR 14245
Cement - Pokyny pro uplatňování požadavků na hodnocení shody
Třídicí znak:722105
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 16908
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722113
Účinnost od:1.10.2017
Platnost ukončena:1.12.2017

ČSN EN 16908
Cement a stavební vápno - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii doplňující EN 15804
Třídicí znak:722190
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 480-1
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 1: Referenční beton a referenční malta pro zkoušení
Třídicí znak:722325
Účinnost od:1.5.2015

ČSN EN 480-13
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Zkušební metody - Část 13: Referenční malta pro zdění pro zkoušení přísad do malty
Třídicí znak:722325
Účinnost od:1.9.2016

ČSN EN 934-3+A1
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 3: Přísady do malty pro zdění - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Třídicí znak:722326
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN ISO 6927
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Názvosloví
Třídicí znak:722330
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN ISO 8394-1
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 1: Stanovení vytlačovatelnosti jednosložkových tmelů
Třídicí znak:722337
Účinnost od:1.7.2011

ČSN EN ISO 8394-2
Budovy a inženýrské stavby - Stanovení vytlačovatelnosti tmelu - Část 2: Použití standardního přístroje
Třídicí znak:722337
Účinnost od:1.6.2018

ČSN EN ISO 8394-2
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Část 2: Stanovení vytlačovatelnosti standardním přístrojem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722337
Účinnost od:1.7.2011
Platnost ukončena:1.6.2018

ČSN EN ISO 10563
Stavební konstrukce - Těsnicí hmoty - Tmely - Stanovení změn hmotnosti a objemu
Třídicí znak:722341
Účinnost od:1.2.2018

ČSN EN 1015-12
Zkušební metody malt pro zdivo - Část 12: Stanovení přídržnosti zatvrdlých malt pro vnitřní a vnější omítky k podkladu
Třídicí znak:722400
Účinnost od:1.3.2017

ČSN EN 998-1 ed. 3
Specifikace malt pro zdivo - Část 1: Malta pro vnitřní a vnější omítky
Třídicí znak:722401
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 998-2 ed. 3
Specifikace malt pro zdivo - Část 2: Malta pro zdění
Třídicí znak:722401
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 15824 ed. 2
Specifikace vnějších a vnitřních omítek s organickými pojivy
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722402
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 14190 ed. 2
Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:722491
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 14496 ed. 2
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:722492
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 14496 ed. 2
Sádrová lepidla pro tepelně a zvukově izolační kompozitní panely a sádrokartonové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722492
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 13963 ed. 2
Spárovací materiály pro sádrové desky - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:722495
Účinnost od:1.1.2015

ČSN 72 2609
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků
Třídicí znak:722609
Účinnost od:1.6.2017

ČSN EN 1344
Cihelné dlažební prvky - Požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:722615
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 771-1 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-2 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-3 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-4 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-5 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-6 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Změny:*Z1 3.16

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.6.2017
Opravy:*1 5.18

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.6.2017

ČSN EN 771-2+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-2+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 2: Vápenopískové zdicí prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-3+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-3+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 3: Betonové tvárnice s hutným nebo pórovitým kamenivem
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-4+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-4+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 4: Pórobetonové tvárnice
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-5+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-5+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 771-6+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 771-6+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722634
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 772-1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 772-5 ed. 2
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 772-5 ed. 2
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.10.2016
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 772-1+A1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.2.2016

ČSN EN 772-11
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-16
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-18
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 772-21
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě
Třídicí znak:722635
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 1745
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností
Třídicí znak:722636
Účinnost od:1.11.2012

ČSN EN 539-2
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení fyzikálních charakteristik - Část 2: Zkouška mrazuvzdornosti
Třídicí znak:722682
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 1024
Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Stanovení geometrických charakteristik
Třídicí znak:722683
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 1304
Pálené střešní tašky a tvarovky - Definice a specifikace výrobku
Třídicí znak:722684
Účinnost od:1.12.2013
Změny:*Z1 10.14

ČSN EN 845-1+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 845-1+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 1: Stěnové spony, tahové pásky, třmeny a konzolky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 845-2+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 845-2+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 2: Překlady
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 845-3+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 845-3+A1
Specifikace pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 3: Výztuž do ložných spár z ocelové sítě
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:722710
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 846-9 ed. 2
Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 9: Stanovení únosnosti překladů v ohybu a smyku
Třídicí znak:722711
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13369 ed. 2
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
Třídicí znak:723001
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 13369
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty
Třídicí znak:723001
Účinnost od:1.12.2013
Platnost bude ukončena:30.4.2021
Změny:*Z1 10.18

ČSN EN 16757
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
Třídicí znak:723002
Účinnost od:1.9.2018

ČSN EN 16757
Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla produktové kategorie pro beton a betonové prvky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723002
Účinnost od:1.1.2018
Platnost ukončena:1.9.2018

ČSN EN 14844+A2
Betonové prefabrikáty - Prostorové prvky pro inženýrské sítě
Třídicí znak:723061
Účinnost od:1.7.2012

ČSN EN 14992+A1
Betonové prefabrikáty - Stěnové prvky
Třídicí znak:723062
Účinnost od:1.2.2013

ČSN EN 492 ed. 2
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723401
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:30.4.2018
Změny:*Z1 6.13, *Z2 1.17

ČSN EN 492+A1
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Třídicí znak:723401
Účinnost od:1.2.2017
Platnost bude ukončena:31.1.2020
Změny:Z1 10.18

ČSN EN 492+A2
Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Třídicí znak:723401
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 494 ed. 2
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723402
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:30.6.2017
Změny:*Z1 6.13, *Z2 3.16

ČSN EN 494+A1
Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Třídicí znak:723402
Účinnost od:1.4.2016

ČSN EN 12467 ed. 2
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723403
Účinnost od:1.3.2013
Platnost ukončena:30.4.2018
Změny:*Z1 6.13, *Z2 1.17

ČSN EN 12467+A1
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody
Třídicí znak:723403
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 15037-2+A1
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 2: Betonové stropní vložky
Třídicí znak:723414
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 15037-3+A1
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 3: Pálené stropní vložky
Třídicí znak:723414
Účinnost od:1.11.2011

ČSN EN 15037-4+A1
Betonové prefabrikáty - Stropní systémy z trámů a vložek - Část 4: Stropní vložky z pěnového polystyrénu
Třídicí znak:723414
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 14721
Zkušební metoda betonu s kovovými vlákny - Měření obsahu vláken v čerstvém a ztvrdlém betonu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723432
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:1.8.2008

ČSN EN 13950 ed. 2
Sádrové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:723609
Účinnost od:1.1.2015

ČSN EN 13950
Sádrokartonové tepelně a zvukově izolační kompozitní panely - Definice, požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723609
Účinnost od:1.6.2006
Platnost ukončena:30.4.2016
Změny:*Z1 12.14

ČSN EN 14195 ed. 2
Kovové konstrukční prvky pro systémy ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:723612
Účinnost od:1.7.2015

ČSN EN 13915 ed. 2
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:723613
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 13915 ed. 2
Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723613
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 14353
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:723618
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 14353
Kovové lišty a ozdobné profily pro použití se sádrokartonovými deskami - Definice, požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723618
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 14209 ed. 2
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody
Třídicí znak:723619
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 14209 ed. 2
Předtvarované sádrokartonové lišty - Definice, požadavky a zkušební metody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:723619
Účinnost od:1.3.2018
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN ISO 10545-2
Keramické obkladové prvky - Část 2: Stanovení geometrických parametrů a jakosti povrchu
Třídicí znak:725110
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN ISO 10545-3
Keramické obkladové prvky - Část 3: Stanovení nasákavosti, zdánlivé pórovitosti, zdánlivé hustoty a objemové hmotnosti
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:725110
Účinnost od:1.10.2018
Platnost ukončena:1.11.2018

ČSN EN ISO 9229
Tepelné izolace - Terminologie
Třídicí znak:727000
Účinnost od:1.7.2008
Změny:*Z1 11.14

ČSN EN ISO 9229
Tepelné izolace - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727000
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.7.2008

ČSN EN ISO 12241
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
Třídicí znak:727006
Účinnost od:1.5.2009

ČSN EN ISO 12241
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Pravidla výpočtu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727006
Účinnost od:1.3.2009
Platnost ukončena:1.5.2009

ČSN EN 822
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení délky a šířky
Třídicí znak:727041
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 823
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky
Třídicí znak:727042
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 824
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pravoúhlosti
Třídicí znak:727043
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 825
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rovinnosti
Třídicí znak:727044
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 826
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška tlakem
Třídicí znak:727045
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1602
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení objemové hmotnosti
Třídicí znak:727046
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1603
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za konstantních laboratorních podmínek (23 °C/50% relativní vlhkost)
Třídicí znak:727047
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1604
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení rozměrové stability za určených teplotních a vlhkostních podmínek
Třídicí znak:727048
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1605
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení deformace při určeném zatížení tlakem a určených teplotních podmínkách
Třídicí znak:727049
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1606
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dotvarování tlakem
Třídicí znak:727050
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1607
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu kolmo k rovině desky
Třídicí znak:727051
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1608
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení pevnosti v tahu v rovině desky
Třídicí znak:727052
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 1609
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení krátkodobé nasákavosti při částečném ponoření
Třídicí znak:727053
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12085
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení lineárních rozměrů zkušebních těles
Třídicí znak:727054
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12086
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení propustnosti vodní páry
Třídicí znak:727055
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12087
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé nasákavosti při ponoření
Třídicí znak:727056
Účinnost od:1.10.2013
Opravy:*1 6.16

ČSN EN 12088
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení dlouhodobé navlhavosti při difuzi
Třídicí znak:727057
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12089
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška ohybem
Třídicí znak:727058
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12090
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Zkouška smykem
Třídicí znak:727059
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12091
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při střídavém zmrazování a rozmrazování
Třídicí znak:727060
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12430
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti při bodovém zatížení
Třídicí znak:727062
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 12431
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení tloušťky izolačních výrobků pro plovoucí podlahy
Třídicí znak:727063
Účinnost od:1.10.2013

ČSN EN 13496
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení mechanických vlastností skleněné síťoviny jako výztuže vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů s omítkou (ETICS)
Třídicí znak:727105
Účinnost od:1.5.2014

ČSN EN 13497
Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu
Třídicí znak:727106
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 16724
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro zkoušení reakce na oheň vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS)
Třídicí znak:727108
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 16724
Tepelněizolační výrobky pro použití v budovách - Pokyny pro montáž a upevnění pro stanovení reakce na oheň systémů ETICS
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727108
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 13162 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727201
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13162+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Třídicí znak:727201
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13162+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727201
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13162
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727201
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13163 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13163+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13163+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:31.8.2018
Změny:*Z2 8.17

ČSN EN 13163+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.9.2017

ČSN EN 13163+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrénu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.6.2017
Platnost ukončena:1.9.2017

ČSN EN 13163
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727202
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13164 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727203
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13164+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Třídicí znak:727203
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13164+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727203
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13164
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727203
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13165 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13165+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13165+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z2 3.17

ČSN EN 13165+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 13165+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové pěny (PU) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 13165
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyuretanové pěny (PUR) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727204
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13166 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13166+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13166+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.6.2016
Platnost ukončena:31.3.2018
Změny:*Z2 3.17

ČSN EN 13166+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 13166+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.1.2017
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 13166
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727205
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13167 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727206
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13167+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Třídicí znak:727206
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13167+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727206
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13167
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727206
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13168 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727207
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13168+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
Třídicí znak:727207
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13168+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727207
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13168
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z dřevité vlny (WW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727207
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13169 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727208
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13169+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
Třídicí znak:727208
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13169+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z desek z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727208
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13169
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EPB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727208
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13170 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727209
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13170+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
Třídicí znak:727209
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13170+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727209
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13170
Tepelné izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného korku (ICB) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727209
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13171 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727210
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 13171+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
Třídicí znak:727210
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 13171+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727210
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 13171
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Průmyslově vyráběné dřevovláknité výrobky (WF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727210
Účinnost od:1.9.2009
Platnost ukončena:1.9.2013
Změny:*Z1 5.13

ČSN EN 13172
Tepelněizolační výrobky - Hodnocení shody
Třídicí znak:727211
Účinnost od:1.8.2012

ČSN EN 13172
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727211
Účinnost od:1.11.2008
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN 13172
Tepelně izolační výrobky - Hodnocení shody
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727211
Účinnost od:1.6.2009
Platnost ukončena:1.8.2012

ČSN EN 14316-1
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov -Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727218
Účinnost od:1.12.2005

ČSN EN 14316-2
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného perlitu (EP) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727218
Účinnost od:1.9.2007

ČSN EN 14317-1
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727219
Účinnost od:1.12.2005

ČSN EN 14317-2
Tepelně izolační výrobky pro izolace budov - Tepelně izolační výrobky vyráběné in-situ z expandovaného vermikulitu (EV) - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727219
Účinnost od:1.9.2007

ČSN EN 14063-1
Tepelně izolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in-situ z expandovaného jílu - Část 1: Specifikace pro volně sypané výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727220
Účinnost od:1.12.2005
Opravy:*1 5.07

ČSN EN 14063-2
Tepelněizolační výrobky pro stavebnictví - Výrobky vyráběné in situ z expandovaného jílu - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727220
Účinnost od:1.1.2014

ČSN 72 7221-1
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 1: Typy konstrukcí a kategorie použití
Třídicí znak:727221
Účinnost od:1.5.2008
Změny:*Z1 3.11

ČSN 72 7221-2
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 2: Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS)
Třídicí znak:727221
Účinnost od:1.5.2008

ČSN 72 7221-3
Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Část 3: Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS)
Třídicí znak:727221
Účinnost od:1.4.2011

ČSN EN 14706
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Stanovení nejvyšší provozní teploty
Třídicí znak:727221
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 14933
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Třídicí znak:727223
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 14933
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727223
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN 14934
Tepelně izolační a lehké výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Třídicí znak:727224
Účinnost od:1.9.2008

ČSN EN 14934
Tepelně izolační a lehčené výplňové výrobky pro inženýrské stavby - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudované polystyrenové pěny (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727224
Účinnost od:1.3.2008
Platnost ukončena:1.9.2008

ČSN EN 14303+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727225
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Opravy:*1 5.14
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14303
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
Třídicí znak:727225
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14303
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727225
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14303
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727225
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14304+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727226
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14304
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
Třídicí znak:727226
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14304
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727226
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14304
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pružné elastomerní pěny (FEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727226
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14305+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727227
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14305
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
Třídicí znak:727227
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14305
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727227
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14305
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového skla (CG) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727227
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14306+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727228
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14306
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
Třídicí znak:727228
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14306
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727228
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14306
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z křemičitanu vápenatého (CS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727228
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14307+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727229
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14307
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
Třídicí znak:727229
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14307
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727229
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14307
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z extrudovaného polystyrenu (XPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727229
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14308+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727230
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14308
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
Třídicí znak:727230
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14308
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727230
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14308
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727230
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14309+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727231
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14309
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
Třídicí znak:727231
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14309
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727231
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14309
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727231
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14313+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727232
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14313
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Třídicí znak:727232
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14313
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727232
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:*1 9.11

ČSN EN 14313
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727232
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 14314+A1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727233
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 4.17

ČSN EN 14314
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
Třídicí znak:727233
Účinnost od:1.5.2017

ČSN EN 14314
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727233
Účinnost od:1.7.2010
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 14314
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z fenolické pěny (PF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727233
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.5.2017

ČSN EN 15715
Tepelně izolační výrobky - Pokyny pro montáž a upevnění při zkouškách reakce na oheň - Průmyslově vyráběné výrobky
Třídicí znak:727234
Účinnost od:1.7.2010

ČSN EN 14064-1 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
NOVÁ NORMA
Třídicí znak:727235
Účinnost od:1.6.2019

ČSN EN 14064-1
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním
Třídicí znak:727235
Účinnost od:1.10.2010
Platnost bude ukončena:31.7.2020
Opravy:*1 11.10
Změny:*Z1 5.19

ČSN EN 14064-2
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 2: Požadavky na zabudované výrobky
Třídicí znak:727235
Účinnost od:1.10.2010

ČSN EN 15599-1
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727236
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15599-2
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného perlitu (EP) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727236
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 15600-1
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace pro stmelené a volně sypané výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727237
Účinnost od:1.2.2011

ČSN EN 15600-2
Tepelně izolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Tepelně izolační výrobky z expandovaného vermikulitu (EV) vyráběné in-situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727237
Účinnost od:1.1.2011

ČSN EN 15732
Lehké výplňové a tepelněizolační výrobky pro použití v inženýrských stavbách - Výrobky z lehkého kameniva z expandovaného jílu (LWA)
Třídicí znak:727238
Účinnost od:1.4.2013

ČSN EN 14315-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727239
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14315-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727239
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 16069+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
Třídicí znak:727239
Účinnost od:1.6.2016

ČSN EN 16069+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727239
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016

ČSN EN 16069
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z polyethylenové pěny (PEF) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727239
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Změny:*Z2 5.16

ČSN EN 14318-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Třídicí znak:727240
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14318-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727240
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14318-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Třídicí znak:727240
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14318-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727240
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14319-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy lité tvrdé pěny před zabudováním
Třídicí znak:727241
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14319-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy z volné tvrdé pěny před zabudováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727241
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14319-2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z lité tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Třídicí znak:727241
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14319-2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky z volné tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727241
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14320-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Třídicí znak:727242
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14320-1
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy ze stříkané tvrdé pěny před zabudováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727242
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 14320-2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Třídicí znak:727242
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14320-2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727242
Účinnost od:1.9.2013
Platnost ukončena:1.9.2014

ČSN EN 15501 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
Třídicí znak:727243
Účinnost od:1.1.2017

ČSN EN 15501 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727243
Účinnost od:1.8.2016
Platnost ukončena:1.1.2017

ČSN EN 15501
Tepelněizolační výrobky pro zařízení budov a průmyslové instalace - Průmyslově vyráběné výrobky z expandovaného perlitu (EP) a exfoliovaného vermikulitu (EV) - Specifikace
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727243
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:30.9.2017
Změny:*Z2 12.16

ČSN EN 16025-1
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 1: Požadavky na průmyslově připravené suché malty z EPS
Třídicí znak:727244
Účinnost od:1.12.2013

ČSN EN 16025-2
Tepelněizolační a/nebo zvukověizolační výrobky pro pozemní stavby - Stmelené směsi EPS - Část 2: Zpracování průmyslově připravené suché malty z EPS
Třídicí znak:727244
Účinnost od:1.12.2013

TNI CEN/TR 15985
Tepelněizolační výrobky - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Dobrovolná certifikace surovin
Třídicí znak:727245
Účinnost od:1.1.2014

ČSN EN 15101-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
Třídicí znak:727246
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 15101-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727246
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 15101-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
Třídicí znak:727246
Účinnost od:1.6.2014

ČSN EN 15101-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Volně sypané výrobky z celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované výrobky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727246
Účinnost od:1.3.2014
Platnost ukončena:1.6.2014

ČSN EN 14315-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro systémy stříkané tvrdé pěny před zabudováním
Třídicí znak:727247
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 14315-2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky ze stříkané tvrdé polyurethanové (PUR) a polyisokyanurátové (PIR) pěny vyráběné in situ - Část 2: Specifikace pro zabudované izolační výrobky
Třídicí znak:727247
Účinnost od:1.9.2014

ČSN EN 16809-2
Tepelněizolační výrobky - Výrobky vyrobené in-situ z volně sypaného pěnového polystyrenu (EPS) ve tvaru perlí a lepené z pěnového polystyrenu - Část 2: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky po instalaci
Třídicí znak:727248
Účinnost od:1.12.2017

ČSN EN 16783
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
Třídicí znak:727250
Účinnost od:1.3.2018

ČSN EN 16783
Tepelněizolační výrobky - Pravidla produktové kategorie (PCR) výrobků průmyslově vyráběných a zhotovených in situ pro přípravu environmentálního prohlášení o produktu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727250
Účinnost od:1.11.2017
Platnost ukončena:1.3.2018

ČSN EN 13707
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
Třídicí znak:727601
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 13707
Hydroizolační pásy a fólie - Vyztužené asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727601
Účinnost od:1.4.2014
Platnost ukončena:1.10.2014

ČSN EN 14967
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky
Třídicí znak:727604
Účinnost od:1.10.2006

ČSN EN 13956
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Definice a charakteristiky
Třídicí znak:727611
Účinnost od:1.7.2013

ČSN EN 13984
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové parozábrany - Definice a charakteristiky
Třídicí znak:727613
Účinnost od:1.9.2013

ČSN EN 14909 ed. 2
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky
Třídicí znak:727614
Účinnost od:1.12.2012
Změny:*Z1 6.13

ČSN EN 14909
Hydroizolační pásy a fólie - Plastové a pryžové pásy a fólie vkládané do stěnových konstrukcí - Definice a charakteristiky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727614
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.8.2013
Změny:*Z1 11.12, *Z2 6.13

ČSN EN 13859-1
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 1: Pásy a fólie pro skládané střešní krytiny
Třídicí znak:727621
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13859-1
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 1: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro skládané krytiny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727621
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 13859-2
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií pro skládané střešní krytiny a pro stěny - Část 2: Pásy a fólie pro stěny
Třídicí znak:727621
Účinnost od:1.4.2015

ČSN EN 13859-2
Hydroizolační pásy a fólie - Definice a charakteristiky pásů a fólií podkladních a pro pojistné hydroizolace - Část 2: Pásy a fólie podkladní a pro pojistné hydroizolace pro stěny
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:727621
Účinnost od:1.10.2014
Platnost ukončena:1.4.2015

ČSN EN 1109
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové pásy pro hydroizolaci střech - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot
Třídicí znak:727633
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 12311-2
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Třídicí znak:727637
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 12316-2
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti odlupování ve spojích - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Třídicí znak:727638
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 495-5
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení ohebnosti za nízkých teplot - Část 5: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Třídicí znak:727645
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 12691
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti nárazu
Třídicí znak:727646
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 1844
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení odolnosti proti ozonu - Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech
Třídicí znak:727651
Účinnost od:1.11.2013

ČSN EN 13583
Hydroizolační pásy a fólie - Asfaltové, plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech - Stanovení odolnosti proti krupobití
Třídicí znak:727653
Účinnost od:1.12.2012

ČSN EN 17190
Hydroizolační pásy a fólie - Index odrazivosti slunečního záření
Třídicí znak:727660
Účinnost od:1.5.2019

ČSN EN 13653
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení přilnavosti ve smyku
Třídicí znak:727673
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 14691
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení soudržnosti po tepelném zatížení
Třídicí znak:727674
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 14692
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti proti hutnění asfaltové vrstvy
Třídicí znak:727675
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 14694
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení odolnosti předem narušených pásů proti dynamickému vodnímu tlaku
Třídicí znak:727676
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 14223
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení nasákavosti
Třídicí znak:727677
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 14224
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení schopnosti přemostění trhlin
Třídicí znak:727678
Účinnost od:1.11.2010

ČSN EN 14693
Hydroizolační pásy a fólie - Hydroizolace betonových mostovek a ostatních pojížděných betonových ploch - Stanovení chování asfaltových pásů při aplikaci litého asfaltu
Třídicí znak:727679
Účinnost od:1.11.2017

ČSN EN 16687
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie
Třídicí znak:728000
Účinnost od:1.2.2017

ČSN EN 16687
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Terminologie
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:728000
Účinnost od:1.1.2016
Platnost ukončena:1.2.2017

TNI CEN/TR 16045
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Obsah regulovaných nebezpečných látek - Výběr analytických metod
Třídicí znak:728007
Účinnost od:1.3.2011

TNI CEN/TR 16098
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Koncepce horizontálních postupů zkoušení pro splnění požadavků CPD
Třídicí znak:728008
Účinnost od:1.7.2011

TNI CEN/TR 16220
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Doplněk k odběru vzorků
Třídicí znak:728009
Účinnost od:1.1.2013

TNI CEN/TR 16410
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Překážky používání - Rozšíření na CEN/TR 15855 Překážky obchodu
Třídicí znak:728010
Účinnost od:1.10.2013

TNI CEN/TR 16496
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Použití harmonizovaných horizontálních metod posuzování
Třídicí znak:728011
Účinnost od:1.10.2014

ČSN EN 16516
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
Třídicí znak:728012
Účinnost od:1.8.2018

ČSN EN 16516
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:728012
Účinnost od:1.5.2018
Platnost ukončena:1.8.2018

ČSN P CEN/TS 16516
Stavební výrobky - Posuzování uvolňování nebezpečných látek - Stanovení emisí do vnitřního ovzduší
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:728012
Účinnost od:1.7.2014
Platnost ukončena:1.5.2018

Témata 2019

Technické normy

Hledání:


technická podpora výrobců CAD a BIM knihovny