Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 771-6+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 6: Zdicí prvky z přírodního kamene

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for masonry units - Part 6: Natural stone masonry units
Třídicí znak:722634
Schválena:24.5.2017
Vydána:1.6.2017
Účinnost od:1.7.2017
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:512 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama