Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 16809-1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky vyráběné in situ z volně sypaných perlí pěnového polystyrenu (EPS) a lepených perlí pěnového polystyrenu - Část 1: Specifikace pro lepené a volně sypané výrobky před instalací

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products of buildings - In-situ formed products from loose-fill expanded polystyrene (EPS) beads and bonded expanded polystyrene beads - Part 1: Specification for the bonded and loose-fill products before installation
Třídicí znak:727251
Schválena:6.4.2020
Vydána:1.6.2020
Účinnost od:1.7.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:36
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1164 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama