Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 772-5 ed. 2
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 5: Stanovení obsahu aktivních rozpustných solí v pálených zdicích prvcích

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Methods of test for masonry units - Part 5: Determination of the active soluble salts content of clay masonry units
Poznámka:S účinností od 2017-12-31 se nahrazuje ČSN EN 772-5 (72 2635) z prosince 2003, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:722635
Schválena:13.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:12
Orientační cena:198 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:236 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama