Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Třídicí znak:722634
Schválena:24.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:894 kB
Opravy:*1 5.18 (viz seznam oprav)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.5.2018
Věstník:5/2018
Účinnost od:1.6.2018
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama