Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14064-1 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Poznámka:S účinností od 2020-07-31 se nahrazuje ČSN EN 14064-1 (72 7235) ze září 2010, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:727235
Schválena:7.11.2019
Vydána:1.12.2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:555 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama