Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 934-6
Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 6: Odběr vzorků, posuzování a ověřování stálosti vlastností

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 6: Sampling, assessment and verification of the constancy of performance
Třídicí znak:722326
Schválena:9.7.2019
Vydána:1.9.2019
Účinnost od:1.10.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:824 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama