Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15101-1+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation
Třídicí znak:727246
Schválena:10.9.2019
Vydána:1.11.2019
Účinnost od:1.12.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:72
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1549 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama