Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13162 ed. 2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z minerální vlny (MW) - Specifikace

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - Factory made mineral wool (MW) products - Specification
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 13162+A1 (72 7201) z května 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2016-11-30. S účinností od 2013-09-01 se nahrazuje ČSN EN 13162 (72 7201) ze srpna 2009, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:727201
Schválena:19.4.2013
Vydána:1.5.2013
Účinnost od:1.6.2013
Platnost ukončena:30.11.2016
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:749 kB
Změny:*Z2 5.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.9.2015
Věstník:9/2015
Účinnost od:1.10.2015
Platnost ukončena:1.6.2016
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:116 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2016
Věstník:5/2016
Účinnost od:1.6.2016
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:129 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama