Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1745
Zdivo a výrobky pro zdivo - Metody stanovení tepelných vlastností

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Masonry and masonry products - Methods for determining thermal properties
Třídicí znak:722636
Schválena:13.9.2012
Vydána:1.10.2012
Účinnost od:1.11.2012
Platnost ukončena:1.3.2021
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1549 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama