Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12467+A1
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 12467+A2 (72 3403) z července 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-01-31. S účinností od 2018-04-30 se nahrazuje ČSN EN 12467 ed. 2 (72 3403) z února 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:723403
Schválena:8.12.2016
Vydána:1.1.2017
Účinnost od:1.2.2017
Platnost bude ukončena:31.1.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:68
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2175 kB
Změny:Z1 7.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:vyhlášená změna
Vydána:1.7.2019
Věstník:7/2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:105 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama