Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 771-1+A1
Specifikace zdicích prvků - Část 1: Pálené zdicí prvky

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specification for masonry units - Part 1: Clay masonry units
Poznámka:S účinností od 2017-05-31 se nahrazuje ČSN EN 771-1 ed. 2 (72 2634) z listopadu 2011, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:722634
Schválena:1.2.2016
Vydána:1.3.2016
Účinnost od:1.4.2016
Platnost ukončena:1.6.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1956 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama