Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 14064-1
Tepelně izolační výrobky pro stavby - Výrobky z foukané minerální vlny vyráběné in-situ - Část 1: Specifikace výrobků před zabudováním

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose-fill mineral wool (MW) products - Part 1: Specification for the loose-fill products before installation
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 14064-1 ed. 2 (72 7235) z prosince 2019, která tuto normu zcela nahradí od 2020-07-31.
Třídicí znak:727235
Schválena:25.8.2010
Vydána:1.9.2010
Účinnost od:1.10.2010
Platnost ukončena:31.7.2020
Počet stran:44
Orientační cena:405 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:373 kB
Opravy:*1 11.10 (viz seznam oprav)
Změny:*Z2 12.19 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.11.2010
Věstník:11/2010
Účinnost od:1.12.2010
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:94 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: Z1
ZMĚNA JE ZRUŠENA
Typ:tisková změna
Vydána:1.5.2019
Věstník:5/2019
Účinnost od:1.6.2019
Platnost ukončena:1.1.2020
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:140 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2019
Věstník:12/2019
Účinnost od:1.1.2020
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:141 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama