Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 771-5 ed. 2
Specifikace zdicích prvků - Část 5: Zdicí prvky z umělého kamene

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Specifications for masonry units - Part 5: Manufactured stone masonry units
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 771-5+A1 (72 2634) z března 2016, která tuto normu zcela nahradí od 2017-05-31. S účinností od 2013-02-01 se touto normou nahrazuje ČSN EN 771-5 (72 2634) z října 2004, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:722634
Schválena:14.10.2011
Vydána:1.11.2011
Účinnost od:1.12.2011
Platnost ukončena:31.5.2017
Počet stran:32
Orientační cena:325 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:396 kB
Změny:*Z1 3.16 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2016
Věstník:3/2016
Účinnost od:1.4.2016
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama