Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15101-1+A1
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Výrobky z volně sypané celulózy (LFCI) vyráběné in situ - Část 1: Specifikace pro výrobky před zabudováním

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - In-situ formed loose fill cellulose (LFCI) products - Part 1: Specification for the products before installation
Třídicí znak:727246
Schválena:13.2.2020
Vydána:1.3.2020
Účinnost od:1.4.2020
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:634 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama