Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN 72 2609
Zkušební metody pro zdicí prvky - Specifické vlastnosti pálených zdicích prvků

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Method of tests for masonry units - Specific properties of clay masonry units
Třídicí znak:722609
Schválena:24.4.2017
Vydána:1.5.2017
Účinnost od:1.6.2017
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:135 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama