Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 772-21
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 21: Stanovení nasákavosti pálených a vápenopískových zdicích prvků ve studené vodě

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Methods of test for masonry units - Part 21: Determination of water absorption of clay and calcium silicate masonry units by cold water absorption
Třídicí znak:722635
Schválena:21.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:198 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama