Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 13369 ed. 2
Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Common rules for precast concrete products
Poznámka:S účinností od 2021-04-30 se nahrazuje ČSN EN 13369 (72 3001) z listopadu 2013, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:723001
Schválena:23.7.2019
Vydána:1.8.2019
Účinnost od:1.9.2019
Počet stran:64
Orientační cena:532 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1176 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama