Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 772-1+A1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength
Třídicí znak:722635
Schválena:26.11.2015
Vydána:1.1.2016
Účinnost od:1.2.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:355 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama