Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 12467+A2
Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Fibre-cement flat sheets - Product specification and test methods
Poznámka:S účinností od 2020-01-31 se nahrazuje ČSN EN 12467+A1 (72 3403) z ledna 2017, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:723403
Schválena:4.6.2019
Vydána:1.7.2019
Účinnost od:1.8.2019
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:60
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2299 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama