Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 1849-2
Hydroizolační pásy a fólie - Stanovení tloušťky a plošné hmotnosti - Část 2: Plastové a pryžové pásy a fólie pro hydroizolaci střech

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Flexible sheets for waterproofing - Determination of thickness and mass per unit area - Part 2: Plastics and rubber sheets for roof waterproofing
Třídicí znak:727641
Schválena:27.11.2019
Vydána:1.1.2020
Účinnost od:1.2.2020
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1696 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama