Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 13163+A2
Tepelněizolační výrobky pro budovy - Průmyslově vyráběné výrobky z pěnového polystyrenu (EPS) - Specifikace

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Thermal insulation products for buildings - Factory made expanded polystyrene (EPS) products - Specification
Poznámka:S účinností od 2018-08-31 se nahrazuje ČSN EN 13163+A1 (72 7202) z května 2016, která do uvedeného data platí souběžně s touto normou.
Třídicí znak:727202
Schválena:13.7.2017
Vydána:1.8.2017
Účinnost od:1.9.2017
Počet stran:56
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:730 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama