Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 772-1
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Methods of test for masonry units - Part 1: Determination of compressive strength
Třídicí znak:722635
Schválena:21.9.2011
Vydána:1.10.2011
Účinnost od:1.11.2011
Platnost ukončena:1.2.2016
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:262 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama