Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Druh:

Obor:
Použití pro oblast:
Platnost:Účinnost/změny od:07 53 Kotle pro ústřední vytápění


bylo nalezeno 41 norem

ČSN EN 303-1
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky a s ventilátorem - Terminologie, obecné požadavky, zkoušení a značení
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.4.2018

ČSN EN 303-1
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2018
Opravy:*1 10.99
Změny:*A1 1.04

ČSN EN 303-2
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.11.2018

ČSN EN 303-2
Kotle pro ústřední vytápění - Část 2: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.6.1999
Platnost ukončena:1.11.2018
Změny:*A1 1.04

ČSN EN 303-3
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.8.1999
Opravy:*1 12.06
Změny:*A2 12.04

ČSN EN 303-4
Kotle pro ústřední vytápění - Část 4: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s hořáky s ventilátorem na kapalná paliva, o tepelném výkonu nejvýše 70 kW a nejvyšším provozním přetlaku 3 bar - Terminologie, zvláštní požadavky, zkoušení a značení
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.10.1999

ČSN EN 303-5
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.11.2021

ČSN EN 303-5
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční nebo samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 300 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.3.2000
Platnost ukončena:1.2.2013

ČSN EN 303-5
Kotle pro ústřední vytápění - Část 5: Kotle pro ústřední vytápění na pevná paliva, s ruční a samočinnou dodávkou, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 500 kW - Terminologie, požadavky, zkoušení a značení
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.2.2013
Platnost ukončena:1.11.2021

ČSN EN 303-6
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na domácí ohřev vody (pro získání teplé vody) a energetickou účinnost ohřívačů vody a kotlů s kombinovaným provozem s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.3.2020

ČSN EN 303-6
Kotle pro ústřední vytápění - Část 6: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Zvláštní požadavky na kotle s kombinovaným provozem pro vytápění a ohřev pitné (užitkové) vody s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva o jmenovitém tepelném příkonu nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.3.2020

ČSN EN 303-7
Kotle pro ústřední vytápění - Část 7: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva s hořákem s ventilátorem, o jmenovitém tepelném výkonu nejvýše 1 000 kW
Třídicí znak:075303
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 304
Kotle pro ústřední vytápění - Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
Třídicí znak:075304
Účinnost od:1.4.2019

ČSN EN 304
Kotle pro ústřední vytápění. Předpisy pro zkoušení kotlů pro ústřední vytápění s rozprašovacími hořáky na kapalná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075304
Účinnost od:1.7.1994
Platnost ukončena:1.4.2019
Změny:*1 1.96, *A1 5.99, *A2 1.04

ČSN EN 15035
Kotle pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na uzavřené sestavy kotle a hořáku na kapalná paliva do 70 kW
Třídicí znak:075305
Účinnost od:1.9.2007

ČSN EN 15332
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu
Třídicí znak:075306
Účinnost od:1.5.2020

ČSN EN 15332
Kotle pro ústřední vytápění - Stanovení energetické náročnosti zásobníků na teplou vodu
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075306
Účinnost od:1.7.2008
Platnost ukončena:1.5.2020

ČSN EN 14394+A1
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, se jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší pracovní teplotou 110 °C
Třídicí znak:075307
Účinnost od:1.6.2009

ČSN EN 14394
Kotle pro ústřední vytápění - Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem, s jmenovitým tepelným výkonem do 10 MW a nejvyšší provozní teplotou 110 °C
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075307
Účinnost od:1.8.2006
Platnost ukončena:1.6.2009

ČSN EN 15456
Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření
Třídicí znak:075308
Účinnost od:1.1.2009

ČSN EN 15502-1
Kotle na plynná paliva pro vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075315
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15502-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.6.2022

ČSN EN 15502-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.2.2016

ČSN EN 15502-1+A1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.2.2016
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 15502-1+A1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.4.2017
Platnost ukončena:1.6.2022

ČSN EN 15502-2-1+A1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.7.2017

ČSN EN 15502-2-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.11.2013

ČSN EN 15502-2-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a kotle provedení B2, B3 a B5, se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.11.2013
Platnost ukončena:1.7.2017

ČSN EN 15502-2-2
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.4.2017

ČSN EN 15502-2-2
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075316
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.4.2017

ČSN EN 483
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075323
Účinnost od:1.10.2000
Platnost ukončena:1.8.2013
Opravy:*1 12.06
Změny:*A2 5.02, *A4 7.08

ČSN EN 15420
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C se jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075324
Účinnost od:1.8.2011
Platnost ukončena:1.8.2013

ČSN EN 625
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075325
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:31.7.2017
Opravy:UR 6.97
Změny:*Z1 3.17

ČSN EN 677
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075326
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:31.7.2017
Změny:*Z1 3.17

ČSN EN 656
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW
Třídicí znak:075327
Účinnost od:1.10.2000
Změny:*A1 1.07

ČSN EN 15417
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kondenzační kotle s jmenovitým tepelným příkonem větším než 70 kW, nejvýše však 1 000 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075328
Účinnost od:1.5.2007
Platnost ukončena:31.7.2017
Změny:*Z1 3.17

ČSN EN 13836
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem větším než 300 kW, nejvýše však 1 000 kW
Třídicí znak:075329
Účinnost od:1.7.2007

ČSN EN 15034
Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075336
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.4.2018

ČSN EN 15036-1
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem vyzařovaného zdroji tepla - Část 1: Emise hluku šířené vzduchem ze zdrojů tepla
Třídicí znak:075336
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 15036-2
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla
Třídicí znak:075336
Účinnost od:1.5.2007

ČSN EN 297
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW
NORMA JE ZRUŠENA
Třídicí znak:075397
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:31.7.2017
Opravy:UR 8.96, *1 12.06
Změny:*A2 1.98, *A3 7.98, *A5 6.99, *A6 10.03, *A4 4.05, *Z1 3.17

 
 
Reklama