Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15034
Kotle pro ústřední vytápění - Kondenzační kotle na kapalná paliva

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating boilers - Condensing heating boilers for fuel oil
Třídicí znak:075336
Schválena:2.5.2007
Vydána:1.6.2007
Účinnost od:1.7.2007
Platnost ukončena:1.4.2018
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15034:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:335 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele


 
 
Reklama