Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 625
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Zvláštní požadavky na kombinované kotle s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW provozované za účelem přípravy teplé užitkové vody pro domácnost

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Specific requirements for the domestic hot water operation of combination boilers of nominal heat input not exceeding 70 kW
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) z března 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2017-07-31.
Třídicí znak:075325
Schválena:11.12.1996
Vydána:1.3.1997
Účinnost od:1.4.1997
Platnost ukončena:31.7.2017
Počet stran:24
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 625:1995
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:147 kB
Opravy:UR 6.97 (viz seznam oprav)
Změny:*Z1 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.6.1997
Věstník:6/1997
Účinnost od:1.7.1997
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:132 kB
 
 
Změny:
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama