Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 303-1
Kotle pro ústřední vytápění - Část 1: Kotle pro ústřední vytápění s hořáky s ventilátorem - Terminologie, všeobecné požadavky, zkoušení a značení

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 1: Heating boilers with forced draught burners - Terminology, general requirements, testing and marking
Třídicí znak:075303
Schválena:30.4.1999
Vydána:1.7.1999
Účinnost od:1.8.1999
Platnost ukončena:1.4.2018
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-1:1999, EN 303-1/A1:2003
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:289 kB
Opravy:*1 10.99 (viz seznam oprav)
Změny:*A1 1.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.10.1999
Věstník:10/1999
Účinnost od:1.11.1999
Počet stran:2
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:54 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2004
Věstník:1/2004
Účinnost od:1.2.2004
Počet stran:8
Orientační cena:126 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:163 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama