Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-2-1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-1: Zvláštní norma pro kotle provedení C a provedení B2, B3 a B5 se jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 1 000 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Part 2-1: Specific standard for type C appliances and type B2, B3 and B5 appliances of a nominal heat input not exceeding 1 000 kW
Třídicí znak:075316
Schválena:6.6.2013
Vydána:1.7.2013
Účinnost od:1.8.2013
Platnost ukončena:1.11.2013
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:88
Orientační cena:588 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:7263 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama