Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 303-3
Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Part 3: Gas-fired central heating boilers - Assembly comprising a boiler body and a forced draught burner
Třídicí znak:075303
Schválena:12.5.1999
Vydána:1.7.1999
Účinnost od:1.8.1999
Počet stran:40
Orientační cena:405 Kč
Zapracované dokumenty:EN 303-3:1998, EN 303-3/A2:2004, EN 303-3/AC:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:624 kB
Opravy:*1 12.06 (viz seznam oprav)
Změny:*A2 12.04 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:215 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.12.2004
Věstník:12/2004
Účinnost od:1.1.2005
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:165 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama