Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

ČSN EN 297
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers. Type B11 and B11BS boilers fitted with atmospheric burners of nominal heat input not exeeding 70 kW
Poznámka:Souběžně s touto normou platí ČSN EN 15502-2-2 (07 5316) z března 2017, která tuto normu zcela nahradí od 2017-07-31.
Třídicí znak:075397
Schválena:24.11.1995
Vydána:1.6.1996
Účinnost od:1.7.1996
Platnost ukončena:31.7.2017
Počet stran:106
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 297:1994, EN 297/A3:1996, EN 297/A2:1996, EN 297/A5:1998, EN 297/A6:2003, EN 297/A4:2004, EN 297/A2/AC:2006
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:6122 kB
Opravy:UR 8.96, *1 12.06 (viz seznam oprav)
Změny:*A2 1.98, *A3 7.98, *A5 6.99, *A6 10.03, *A4 4.05, *Z1 3.17 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Opravy:
Označení: UR
Typ:upozornění redakce
Vydána:1.8.1996
Věstník:8/1996
Účinnost od:1.9.1996
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:64 kB
 
Označení: 1
Typ:tisková oprava
Vydána:1.12.2006
Věstník:12/2006
Účinnost od:1.1.2007
Počet stran:4
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:123 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
 
Změny:
Označení: A2
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.1998
Věstník:1/1998
Účinnost od:1.2.1998
Počet stran:16
Formát PDF:IPDF - Image PDF (norma je skenovaná)
Velikost PDF:744 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A3
Typ:tisková změna
Vydána:1.7.1998
Věstník:7/1998
Účinnost od:1.8.1998
Počet stran:12
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:389 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A5
Typ:tisková změna
Vydána:1.6.1999
Věstník:6/1999
Účinnost od:1.7.1999
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:161 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A6
Typ:tisková změna
Vydána:1.10.2003
Věstník:10/2003
Účinnost od:1.11.2003
Počet stran:8
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:191 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: A4
Typ:tisková změna
Vydána:1.4.2005
Věstník:4/2005
Účinnost od:1.5.2005
Počet stran:40
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:718 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 
Označení: Z1
Typ:tisková změna
Vydána:1.3.2017
Věstník:3/2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:2
Orientační cena:36 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:130 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 


 
 
Reklama