Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15456
Kotle pro ústřední vytápění - Spotřeba elektrické energie zdrojů tepla - Mezní stavy systému - Měření

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Heating boilers - Electrical power consumption for heat generators - System boundaries - Measurements
Třídicí znak:075308
Schválena:10.11.2008
Vydána:1.12.2008
Účinnost od:1.1.2009
Počet stran:20
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:258 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama