Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15036-2
Kotle pro ústřední vytápění - Zkušební předpisy pro měření hluku šířeného vzduchem ze zdrojů tepla - Část 2: Emise hluku ze spalin na výstupu ze zdroje tepla

Anotace zatím nebyla zhotovena...
Název anglicky:Heating boilers - Test regulations for airborne noise emissions from heat generators - Part 2: Flue gas noise emissions at the outlet of the heat generator
Třídicí znak:075336
Schválena:9.2.2007
Vydána:1.4.2007
Účinnost od:1.5.2007
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:28
Orientační cena:315 Kč
Zapracované dokumenty:EN 15036-2:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:440 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama