Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-1+A1
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired heating boilers - Part 1: General requirements and tests
Třídicí znak:075316
Schválena:22.2.2017
Vydána:1.3.2017
Účinnost od:1.4.2017
Počet stran:158
Orientační cena:899 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:2484 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama