Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 15502-2-2
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1

NORMA JE ZRUŠENA a nahrazena aktuální normou
previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances
Třídicí znak:075316
Schválena:1.4.2015
Vydána:1.5.2015
Účinnost od:1.6.2015
Platnost ukončena:1.4.2017
Způsob převzetí:oznámením ve věstníku
Počet stran:52
Orientační cena:525 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:1056 kB
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
 
Reklama