Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

ČSN EN 656
Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení B s jmenovitým tepelným příkonem nad 70 kW, nejvýše však 300 kW

previewúvod k normě
Zobrazit anotaci
Název anglicky:Gas-fired central heating boilers - Type B boilers of nominal heat input exceeding 70 kW but not exceeding 300 kW
Třídicí znak:075327
Schválena:7.8.2000
Vydána:1.9.2000
Účinnost od:1.10.2000
Počet stran:112
Orientační cena:728 Kč
Zapracované dokumenty:EN 656:1999, EN 656/A1:2006
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:10225 kB
Změny:*A1 1.07 (viz seznam změn)
Druh:ČSN
Vydavatel:Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
zobrazit detail normy na stránkách vydavatele

 
Změny:
Označení: A1
Typ:tisková změna
Vydána:1.1.2007
Věstník:1/2007
Účinnost od:1.2.2007
Počet stran:16
Orientační cena:211 Kč
Formát PDF:CPDF - Character PDF (norma je plnotextová)
Velikost PDF:232 kB
zobrazit detail ÚNMZ 
 

 
 
Reklama